Hướng dẫn doanh nghiệp cách kê khai thuế bảo vệ môi trường

Mục tiêu quan trọng nhất của thuế bảo vệ môi trường là tạo ra nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững. Tuy nhiên không phải kế toán nào cũng nắm rõ cách kê khai thuế chính xác ở trường hợp này. Khi xử lý được vài lỗi hay gặp trên phần mềm HTKK như dữ liệu không nhận vào ứng dụng, lỗi về các loại tờ khai, kết xuất XML bị lỗi,… thì kế toán có thể thực hiện kê khai thuế bảo vệ môi trường trên phần mềm theo hướng dẫn chi tiết sau đây.

 

Khai, nộp thuế bảo vệ môi trường trong một số trường hợp cụ thể được thực hiện như sau:
DN sản xuất túi nilong và thiết bị điện lạnh có chứa HCFC căn cứ chuẩn chất lượng hàng hóa sản xuất và các tài liệu hồ sơ liên quan để kê khai và nộp thuế môi trường.

 

DN kinh doanh, sản xuất xăng dầu:

1. Công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

2. Trường hợp xăng dầu nhập khẩu về sử dụng cho mục đích khác không phải kinh doanh được đóng gói riêng khi nhập khẩu kèm theo vật tư, phụ tùng cho máy bay hoặc kèm với máy móc thiết bị thì người nộp thuế kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường tại cơ quan hải quan.

 

kê khai thuế

 

Đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa

1. Than do Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến, tiêu thụ thì việc kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường thực hiện:

– Hàng thàng các DN làm đầu mối tiêu thụ thực hiện phân bổ số thuế bảo vệ môi trường cho các địa phương nơi có than khai thác tương ứng với sản lượng than thu mua của các công ty sản xuất khai thác than tại địa phương và lập Biểu tính thuế bảo vệ môi trường theo mẫu số 01-1/TBVMT.
Công thức: Số thuế BVMT phải nộp cho địa phương có than khai thác trong kỳ = Tỷ lệ % than tiêu thụ nội địa trong kỳ x Sản lượng than mua của các đơn vị tại địa phương nơi có than khai thác trong kỳ x Mức thuế tuyệt đối trên 1 tấn than tiêu thụ

– Công ty đầu mối tiêu thụ than kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường cho toàn bộ số thuế BVMT phát sinh đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa theo mẫu tờ khai số 01/TBVMT và phụ lục 01-1/TBVMT.

– Căn cứ số thuế BVMT được tính nộp cho từng địa phương trên phụ lục 01-1/TBVMT trong kỳ tính thuế, DN đầu mối tiêu thụ than lập chứng từ nộp thuế bảo vệ môi trường cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và các địa phương nơi có than khai thác.

2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh than khác thực hiện kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường tại cơ quan thuế địa phương nơi khai thác.

3. Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua than khai thác nhỏ lẻ thì thực hiện kê khai thuế bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Đối với than nhập khẩu

– Trường hợp nhập khẩu than nguyên khai có hàm lượng than antraxit thì người nộp thuế phải kê khai riêng lượng than antraxit nhập khẩu để nộp thuế bảo vệ môi trường theo mức quy định đối với than antraxit.

– Khối lượng thực tế than antraxit nhập khẩu khác với khối lượng đã kê khai khi nhập khẩu thì DN phải kê khai bổ sung, điều chỉnh lại. 

Đơn giản hóa thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

 

Hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường cần chuẩn bị:

– Tờ khai theo mẫu số 01/TBVMT ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

– Các tài liệu liên quan đến việc khai thuế, tính thuế.

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa tự chịu trách nhiệm về việc kê khai thuế bảo vệ môi trường.

[Bí kíp] Hướng dẫn cách dùng đông trùng hạ thảo sấy khô chuẩn nhất 2020

Được đóng lại.